Duurzaamheid aanzwengelen!

 Het oorspronkelijke idee was één groot, duurzaam event te organiseren in de Schouwburg Odeon in Zwolle. In het programma talkshow, modeshow, markt, film, voeding, muziek en vermaak. Het is een gezamenlijk idee van twee Zwolse dames, Sonja van der Sar en Map Renes voor het project “Samen maken we de Stad” van de gemeente Zwolle. Duurzaamheid op een frisse manier communiceren. Met als doel andere Zwollenaren te enthousiasmeren om ook ecobewuste keuzes te maken.

Een FRISGROEN duurzame mode-en leefstijlfeest als communicatiemiddel.

Door de economische crisis in 2009 was een groot feest onmogelijk te financieren. Door de bemiddeling van Annemieke de Wolf, de ideeënmakelaar van project “Samen maken we de Stad”, zijn verbindingen gemaakt met andere initiatieven en organisaties in de stad. Hierdoor is het grote duurzame event opgesplitst in vier FRISGROEN activiteiten gericht op verschillende doelgroepen en op vier locaties.

Groenkapje, het style icoon van FRISGROEN, voor de groene gesprekken en de promotie activiteiten. Zij huppelt vrolijk rond in het bos en in de stad! 

Na het tweede feest is Sonja van der Sar gestopt. Map Renes is doorgegaan FRISGROEN activiteiten te organiseren. Samen met hulp van Groenkapje team zijn 77 activiteiten georganiseerd in 7 jaar.

Verschillende paden!

Om meer aandacht te generen voor duurzaamheid heeft FRISGROEN verschillende paden ingeslagen. Op een organische, creatieve wijze ontstaan nieuwe ideeën als reactie op wat speelt in de stad Zwolle. Spontane paden naast de wegen, die Bestuurlijke, Politiek en Zakelijke organisaties kiezen na lang beraad.

Bij de FRISGROEN activiteiten zijn “Mode en Voeding” de kapstok om ecologische leefstijl onder de aandacht te brengen. Een leven met respect voor mens, dier en milieu.

2009
Feest! als communicatie middel.

2010
Tweede Frisgroen mode-en leefstijl Feest! Extra Groenkapje Guerrilla acties, verbinding lokale initiatieven en aanhaken bij landelijk initiatief Dag van de Duurzaamheid.

2011
Groenkapje cupcake traktaties, aanhaken bij landelijke initiatief 7 Days of Inspiratie en een kunst-en natuurproject Nieuwe Aardappeleters.

2012
Duurzaam Cafés, podium voor groene initiatieven en advisering Duurzame Marathon Zwolle.

2013
PieperFuif [ expo, dialoog, diner & fuif ], DuurSaam Café XXL [ pop up programma 50 initiatieven] en Food Guerrilla actie.

2014
Damn Food Waste, Politieke Linke Soep, BIKKNICK wereldvoedsel diner en Groene Salon                       [ pop up programma ] in Stedelijk Museum Zwolle.

2015
Groene Salons inspelen op de media en aanhaken bij mondiale acties.

2016
DuurSaamGevat, Bezinning & Bewustwording geeft Inzicht,

TIJDLIJN

2010

Frisgroen platform & Groenkapje acties

Vanuit de vier FRISGROEN feesten in 2009 ontstaat een Platform van Zwollenaren, ( van student tot pensionaris ) die zich in willen zetten om duurzaamheid te promoten. In Café de Hete Brij zijn regelmatig denktank avonden. De Groenkapje guerrilla acties hebben als doel om zichtbaar te zijn in de stad.

Eerste editie Dag van de Duurzaamheid in Zwolle. 

2011

Groenkapje promotieteam

Welkom in de wereld van Groenkapje! Zij promoot ecologische leefstijl van mens tot mens. In 2011 haakt FRISGROEN aan bij landelijke initiatieven zoals 7 Days of Inspiration, Lokale Schoonheid, EcoRally Rotterdam naar Rome en opnieuw bij Dag van de Duurzaamheid van Urgenda.

2012

Duurzaam Café

Duurzame cafés organiseren om op een ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en kennis te maken met duurzaamheid. Een podium bieden aan andere duurzame initiatieven. Zo elkaar informeren en inspireren. Initiatief is gestart in samenwerking met Alan Lentz. 

Langere termijn projecten zijn Nieuwe Aardappeleters en de advisering bij Duurzame Marathon Zwolle.

2013

DuurSaam Café XXL

Belangstelling voor Duurzaam Café groeit.  Een speciale FRIS Modecafé voor de zomer naar aanleiding van fabrieksongeval in Bangladesh.

Afronding van project Nieuwe Aardappeleters in een driedaagse PieperFuif in Galerie Het Langhuis. “Mode en voeding” als kapstok om andere Zwollenaren te bereiken. Op de Dag van de Duurzaamheid een XXL editie in het Stedelijk Museum Zwolle. 

2014

Politieke pad & Groene agenda

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is Map Renes, initiatiefnemer FRISGROEN en bedenker Groenkapje, benaderd door GroenLinksZwolle. Groenkapje betreedt het politieke pad om op deze wijze de Zwollenaar te bereiken.

Frisgroen is vertegenwoordigd in diverse werkgroepen zoals Zwolle Millennium Stad, Zwolle Fairtrade gemeente en Boombattle. Duurzaamheid vanuit een horizontale verbinding en een Zwolse groene agenda promoten. Topper van het jaar is Damn Food Waste!

2015

Inspelen op media

Bij de evaluatie van de groene agenda in najaar 2014 is besluit om terug te trekken uit de werkgroepen. Eerst ontketenen om weer iets te kunnen ontketenen! Alle werkgroepen stellen de vraag “Hoe de mensen te bereiken?”. Frisgroen visie is in de schoenen te gaan staan van de doelgroepen en inspelen op de actualiteiten in de media. Zoals de tv-documentaire “ De slag om de klerewereld” van Teun van de Keuken in voorjaar 2015.

2016

Bezinning

Map interview Map

Voor het Pulp de Luxe magazine is Map Renes gevraagd om zichzelf te interviewen. Een moment van bezinning over een duurzaam leestijl en Frisgroen.

 

Bewustzijn

IK interview #2

In het “Map interviewt Map” is het inzicht dat Map niet duurzaam is omgegaan met haar tijd. Zij was volhardend in het aanzwengelen van duurzaamheid. Met haar visionaire blik is zij een koploper duurzaamheid in Zwolle.

In 2016 is het voor Map ‘ongewoon’ om geen FRISGROEN activiteiten te organiseren in Zwolle. Als kunstenaar blijven de ideeën stromen als reactie op wat speelt in de stad Zwolle. Ook is het lastig om  “neen” te zeggen op de verzoeken door de (landelijke) initiatieven voor een actie in Zwolle.

“Bewustzijn” doet ieder mens en/of organisatie op een eigen moment hiervoor als groene koploper geduld hebben. Ieder mens kiest ook een eigen onderwerp voor eco bewustzijn. NU vanuit FRISGROEN ervaring verder gaan met organisaties en bedrijven een groene boost te geven voor een toekomstige wereld. 

 

 

Groene inzicht

Bezinning en bewustzijn geven inzicht.

Nog meer inzicht en duidelijkheid over hoe duurzaam te communiceren is in het consumentenonderzoek “ Vijf tinten groen” van Motivaction. Waarbij de consument is onder te verdelen in vijf groepen met eigen specifieke normen en waarden en een daarbij passende communicatie stijl. Dit past in het verlengde van FRISGROEN visie om in de schoenen te gaan staan van de doelgroep. Zoals de Groene Salon #gympies & pumps bestemd voor de sportieve en modebewuste mens.

 

DuurSaam gevat

Bij de start van Frisgroen was het doel om andere Zwollenaren te enthousiasmeren om ecobewuste keuzes te maken. Ook om antwoord te krijgen op de vragen

“Heeft het duurzaamheidsvirus de Zwollenaar te pakken? Schuift de economische crisis als een wolk voor duurzaamheid?”.

 

Antwoorden NEEN & JA. 

De afgelopen jaren is Duurzaamheid aangezwengeld in Zwolle. Verschillende trends zijn voorbij gekomen zoals de oplaatplekken voor de elektrische auto’s, gezamenlijk de zonnepanelen inkopen, de moestuinen starten op braakliggend bouwgrond, aandacht voor voedselverspilling, hoe leegstand in de stad te vullen, de pop up winkels met lokale producten. “Samen maken we de Stad” krijgt vervolg in “Initiatiefrijk Zwolle”.

Samen met haar Groenkapje team heeft Map Renes veel plezier beleefd bij het aanzwengelen van duurzaamheid. Eigenlijk is zij een wereldburger [Ecopolitain], die samen met anderen wil genieten van alle pracht en praal op deze aarde. “A great place to life”.

 

One world, one voice, we all are connected!